ÚVOD

Činnosť a výsledky podnikania sú v značnej miere ovplyvnené množstvom a kvalitou disponibilných informácií.

Účtovníctvo tvorí základnú zložku podnikového informačného systému. Informácie z účtovníctva sú aktívnym nástrojom riadenia podniku.

Úlohou účtovníctva je verne zobraziť, zaznamenať a vykazovať ekonomickú realitu podniku ako aj poskytnúť obraz o finančnej situácii podniku.

V súčasnosti čoraz viac podnikateľských subjektov uprednostňuje vedenie účtovníctva externou formou a takúto formu spolupráce ponúkame aj my.

Zabezpečujeme profesionalitu, spoľahlivosť a zodpovednosť, čo v sebe zahŕňa individuálny prístup k požiadavkám a potrebám klienta, serióznosť, včasnosť a diskrétnosť.

Comments are closed.