CENNÍK

Cenu za poskytované služby stanovujeme na základe dohody s klientom. Cena závisí predovšetkým od rozsahu a charakteru podnikateľskej činnosti klienta, od čoho sa odvíja náročnosť spracovania účtovnej, mzdovej, daňovej a ostatnej agendy.

Cenu za poskytované služby je možné dohodnúť paušálnu, alebo podľa počtu účtovaných položiek.

Prvú konzultáciu – poradenstvo poskytujeme zdarma.

Uprednostňujeme a odporúčame stanovenie ceny po vzájomnej dohode formou paušálu, ktorá obsahuje aj komplexné ekonomické, účtovné a podnikateľské poradenstvo.

Podvojné účtovníctvo:
– neplatca DPH  – od 65,00 €/mesiac, resp. 0,90 €/položka
– platca DPH      – od 85,00 €/mesiac, resp. 1,10 €/položka

Jednoduché účtovníctvo:
– neplatca DPH – od 25,00 €/mesiac, resp. 0,55 €/položka
– platca DPH     – od 50,00 €/mesiac, resp. 0,75 €/položka

Mzdové účtovníctvo – od 10,00 €/zamestnanec, vrátane mesačných výkazov do poisťovní, prehľady a hlásenia daňovému úradu

Založenie spoločnosti od 250,00 €
Založenie nadácie      od 350,00 €
Vykonanie zmien v obchodnom registri od   80,00 €
Vykonanie zmien v registri nadácií        od 100,00 €

Administratívne práce, personalistika, vypracovanie zmlúv od 15,00 €/hodina

Comments are closed.