DANE, PORADENSTVO, AUDIT

– daň z príjmu fyzických osôb – vypracovanie daňových priznaní typu A, B, vypracovanie mesačných
  prehľadov a ročných hlásení zrazenej dane z príjmov zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie dane z príjmov zo
  závislej činnosti,
– daň z príjmu právnických osôb – vypracovanie daňových priznaní,
– daň z pridanej hodnoty – výpočet DPH a spracovanie daňového priznania pri mesačnej, štvrťročnej
  povinnosti a súhrnného výkazu,
– daň z motorových vozidiel,
– ekonomické, účtovné a podnikateľské poradenstvo,
– zabezpečenie auditu,

Comments are closed.