MZDY A PERSONALISTIKA

– príprava pracovných zmlúv pre zamestnancov,
– prihlášky, odhlášky  a mesačné výkazy a oznámenia do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní,
– výpočet a spracovanie miezd, t.j. výplatné pásky, rekapitulácia miezd,
– mzdové listy, zápočtové listy, evidenčné listy dôchodkového poistenia,
– potvrdenia o príjmoch a zamestnaní,

Comments are closed.